Om selskapet:

Era Regnskap AS ble stiftet 2. november 2004 og eies 100 % av Ingvild Jentoft Hestvik.

Styret i Era Regnskap AS består av:

Styrets leder: Ingvild Jentoft Hestvik
Styremedlem: Lars Eirik Hestvik
Styremedlem: Ingrid E. Jentoft

Ansatte: